Naudinga žinoti

Home / Naudinga žinoti
 

                          Kaip pasiruošti naujam augintiniui?

​          Sveikinam – greitai Jūsų namuose atsiras mažas (arba nelabai J) kurilų trumpauodegis! Su savimi jis atsineš daug džiaugsmo, meilės, judesio ir šiek tiek rūpesčių. O rūpesčių sumažės, jei naujam augintiniui tinkamai pasiruošite.

   

 Būtiniausi daiktai, kuriuos reikėtų įsigyt prieš parsivežant kačiuką

Maistas (būtų puiku, jei bet iš pradžių šertumėte tuo pačiu maistu, kokį jis ėdė būdamas pas veisėją)

Dubenėliai maistui ir vandeniui

Guolis (būtų puiku, jei iš veisėjo atsivežtumėte medžiagos ar kailio gabalėlį, kvepiantį mama, broliais ir seserimis, ir įdėtumėte į naująją kačiuko miegojimo vietą – mažylis jausis saugiau)

Tualetas (geriausia toks, prie kokio kačiukas yra įpratęs, bet paprastai kačiukai labai greitai pripranta prie bet kokio tualeto)

Kraikas (galima paprašyti veisėjo, kad pradžiai duotų tokio kraiko, kokį naudojo iki šiol)

Šukos

Žirklės nagams karpyti

Draskyklė

Žaisliukai

Transportavimo narvas (jo prireiks ne tik kačiukui parsivežti, bet ir saugioms kelionėms pas veterinarijos gydytoją, sodybą ar kitur)

      Saugus kačiukas, saugūs daiktai

Prieš parsiveždami kačiuką, gerai apsižvalgykite, ar jūsų namai saugūs mažajam smalsiam augintiniui, taip pat ar žaisdamas jis nepridarys žalos:

Ar yra pakankamai vietos jam palakstyti, pažaisti?

Ar nėra tokių vietų, kuriose jis galėtų įlindęs įstrigti?

Ar nėra galimybės patekti į balkoną ir iškristi?

Ar kačiukui pasiekiamose vietose nėra nuodingų augalų?

Ar nėra vertingų daiktų, kuriuos jis galėtų sudaužyti ar kitaip sugadinti?

Ar nėra „plikų“ laidų?

Ar nėra nestabilių daiktų, ant kurių lipdamas kačiukas juos galėtų nugriauti?

        Kaip elgtis atvykus naujam augintiniui?

Pirmiausia naujam augintiniui reiktų paruošti vaikus. Paaiškinti, kad kačiukas nėra žaislas, jo negalima tampyti, skriausti, kelti jam skausmo. Jis gyva būtybė, turinti teisę į ramybę ir poilsį.

Kačiukui atvykus į namus, nepulkite jo glostyti ir kalbinti. Leiskite susipažinti su naujaisiais namai, susirasti saugią vietelę.

Keletą kartų parodykite jam, kur jo tualetas.

Jei namuose yra kitų augintinių, ypač garbaus amžiaus, apgalvokite, kaip juos supažindinsite su naujoku.

Useful to knowПолезно знать

    How to prepare for a new pet?

         Congratulations! Soon your home will be blessed with a small (or not so small) kurilian bobcat! He will bring a lot of happiness, love,              movement and a bit of worrying. Although you won’t have to worry as much if you prepare for the cat correctly.

 Things you should have/buy before bringing home your kitten

 • Food ( It would be great if at first, you would feed him the same food he was fed while at the cattery )
 • Bowls for food and water
 • Cushion mat ( It would be great if you would bring a piece of fur or material that has the smell of its mother, brothers or sisters and put it in the kittens sleeping area because he would feel safer )
 • Litter box ( The best would be if it is the one he or she is accustomed to, but they usually get used to new boxes quickly )
 • Litter ( You can ask your breeder to give you litter that was used before )
 • Comb
 • Nail scissors 
 • Scratching post
 • Toys
 • Transportation box ( It will be needed not only for the trip home, but also for trips to the vet or anywhere else )

 Safe kitten, Safe things
 Before bringing home your kitten look closely if your home is safe for your new curious pet or if he won’t cause any damage while playing:

 • Is there enough space for him to run around and play?
 • Are there any places he could get stuck in?
 • Is there a possibility of him getting into the balcony and falling out?
 • Will the kitten be able to reach of any poisonous plants?
 • Are there any valuables he could break or damage?
 • Are any open wires?
 • Are there any unstable objects he could knock over?

 How to act when the new pet arrives?

 • Firstly, the kids will need to be prepared for the new pet. They need to know that the new kitten is not a toy, you can’t pull him around, harm or cause any pain. He is a living being with the right to get some peace and rest.
 • When the kitten arrives don’t be in a hurry to pet him. Give him some space to get used to the new home and to find a safe space. 
 • Show him where his litter box is a couple of times.
 • If there are any other animals, especially any older animals – think about how you are going to introduce them.

 

 
                          Kaip pasiruošti naujam augintiniui?

​          Sveikinam – greitai Jūsų namuose atsiras mažas (arba nelabai J) kurilų trumpauodegis! Su savimi jis atsineš daug džiaugsmo, meilės, judesio ir šiek tiek rūpesčių. O rūpesčių sumažės, jei naujam augintiniui tinkamai pasiruošite.

   

 Būtiniausi daiktai, kuriuos reikėtų įsigyt prieš parsivežant kačiuką

Maistas (būtų puiku, jei bet iš pradžių šertumėte tuo pačiu maistu, kokį jis ėdė būdamas pas veisėją)

Dubenėliai maistui ir vandeniui

Guolis (būtų puiku, jei iš veisėjo atsivežtumėte medžiagos ar kailio gabalėlį, kvepiantį mama, broliais ir seserimis, ir įdėtumėte į naująją kačiuko miegojimo vietą – mažylis jausis saugiau)

Tualetas (geriausia toks, prie kokio kačiukas yra įpratęs, bet paprastai kačiukai labai greitai pripranta prie bet kokio tualeto)

Kraikas (galima paprašyti veisėjo, kad pradžiai duotų tokio kraiko, kokį naudojo iki šiol)

Šukos

Žirklės nagams karpyti

Draskyklė

Žaisliukai

Transportavimo narvas (jo prireiks ne tik kačiukui parsivežti, bet ir saugioms kelionėms pas veterinarijos gydytoją, sodybą ar kitur)

      Saugus kačiukas, saugūs daiktai

Prieš parsiveždami kačiuką, gerai apsižvalgykite, ar jūsų namai saugūs mažajam smalsiam augintiniui, taip pat ar žaisdamas jis nepridarys žalos:

Ar yra pakankamai vietos jam palakstyti, pažaisti?

Ar nėra tokių vietų, kuriose jis galėtų įlindęs įstrigti?

Ar nėra galimybės patekti į balkoną ir iškristi?

Ar kačiukui pasiekiamose vietose nėra nuodingų augalų?

Ar nėra vertingų daiktų, kuriuos jis galėtų sudaužyti ar kitaip sugadinti?

Ar nėra „plikų“ laidų?

Ar nėra nestabilių daiktų, ant kurių lipdamas kačiukas juos galėtų nugriauti?

        Kaip elgtis atvykus naujam augintiniui?

Pirmiausia naujam augintiniui reiktų paruošti vaikus. Paaiškinti, kad kačiukas nėra žaislas, jo negalima tampyti, skriausti, kelti jam skausmo. Jis gyva būtybė, turinti teisę į ramybę ir poilsį.

Kačiukui atvykus į namus, nepulkite jo glostyti ir kalbinti. Leiskite susipažinti su naujaisiais namai, susirasti saugią vietelę.

Keletą kartų parodykite jam, kur jo tualetas.

Jei namuose yra kitų augintinių, ypač garbaus amžiaus, apgalvokite, kaip juos supažindinsite su naujoku.