Kodėl į naujus namus įleidžiame tik skiepytus kačiukus?

Home / Kodėl į naujus namus įleidžiame tik skiepytus kačiukus?

Kodėl į naujus namus išleidžiame tik skiepytus kačiukus?

Deja, neretai tenka išgirsti, kad žmonės nusiperka „veislinį“ kačiuką „be dokumentų“ ir po poros dienų mažylis suserga ir nugaišta. Jau spėjusi prie kačiuko prisirišti šeima liūdi ir, be abejo, patiria nemažą materialinį nuostolį: praranda ne tik už kačiuką sumokėtus pinigus, bet dažnai ir beveik tiek pat išleidžia veterinarinėms paslaugoms. Kodėl nutinka tokia nelaimė? Dažniausiai todėl, kad kačiukas buvo neskiepytas.
Katės, kaip ir kiti gyvūnai, serga įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis. Kai kuriomis užsikrečiama tiesioginio kontakto metu, o kai kurių virusą gali parnešti šeimininkai iš lauko ant batų, drabužių, su įvairiais daiktais. Taigi neskiepyti katės todėl, kad ji neišeina į lauką, nėra išeitis.

Skiepai

Jei katė mama buvo skiepyta, keletą savaičių kačiukai turi iš jos „paveldėtą“ imunitetą. Jam pasibaigus ir kačiukui iškeliavus į naujus namus, kačiukas tampa lengvu taikiniu įvairioms ligoms. 
Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, visi šunys ir katės turi būti skiepijami nuo pasiutligės. Taip pat, pagal įvairius kačių klubų nuostatus, kačiukai privalomai skiepijami nuo kačių maro, virusinio rinotracheito ir kalicivirozės. Neskiepytus kačiukus parduoti tiesiog yra draudžiama.

Taigi, sužinojus, kad kačiukas nėra vakcinuotas, ypač nuo pasiutligės, reiktų sunerimti. Jei veislynas nesilaiko įstatymų, kažin, ar galima pasitikėti jo etika ir kitais klausimais? Ar tikrai tokie kačiukai nėra mišrūnai? Ar jie nėra kraujomaišos vaisius? Ar jie buvo tinkamai prižiūrimi, maitinami? Ar jie parduodami sveiki?

Kodėl reikalingi skiepai?

Kartais „veisėjai“ tvirtina, kad kačiukai yra neskiepyti todėl, kad yra per jauni. Tačiau daugelis klubų draudžia parduoti kačiukus iki 12 savaičių amžiaus. Viena iš tokio draudimo priežasčių, kad kačiukai „surinktų“ būtinus skiepus.
Skiepai nėra pigūs, bet sąžiningas ir gyvūnus mylintis veisėjas visada pasirūpins savo kačiukų sveikata ir saugumu. Nes ne pelnas yra jo pagrindinis tikslas. Ir netikėkite tais, kurie nepasirūpina kačiukų dokumentais, skiepais ir parduoda juos „pigiau“, kad neva jie to nedaro, nes kačiukus veisia ne dėl pinigų. Anaiptol. Kitaip jie tikrai nepagailėtų tų keliasdešimties eurų skiepams ir apsaugotų savo kačiukus nuo mirtinų ligų, o jų būsimus šeimininkus nuo netekties.
Štai kodėl mūsų ir kiti tikri, rimti veislynai Jums niekada neparduos neskiepyto kačiuko. Tad labai rimtai pagalvokite, ar verta pirkti neskiepytą kačiuką iš tokio „neaiškaus“ veisėjo. Gal tada geriau paimti iš prieglaudos ir neremti vien tik pelno siekiančių kačių daugintojų. Pirkdami kačiuką pas mus jūs galite būti ramūs, nes mes skiepijame visus savo Kurilų Bobteilus.

Why do we allow only vaccinated kittens into new homes?В новый дом котята переезжают

Why do we allow only vaccinated kittens into new homes?
 
Unfortunately, you can often hear about people that buy a breed kitten with no documents and after a couple of days the baby gets sick and dies. The family becomes sad because they had already grown attached to the little animal, but they also suffer material damage: they lost not only the money they paid for the kitten, but also almost the same amount for veterinarian’s services. Why does this happen? Usually because the kitten was not vaccinated. Cats, like other animals, get sick with various diseases. They catch some of them from direct contact, but some viruses are brought in by owners from the outdoors on shoes, clothes or other objects. So to not vaccinate cats because they don’t go outside is not an option. If the mother was vaccinated, the kittens have an inherited immune system. When it ends and the kitten leaves into new homes the kitten becomes an easy target for diseases.
Under Lithuanian law, all dogs and cats must be vaccinated against rabies. Also, according to the different cat clubs regulations, they have mandatory vaccines against feline fever, viral rhinotracheitis and others. Unvaccinated kittens for sale are just not allowed. So to learn that the kitten is not vaccinated, especially against rabies should cause worries. If the cattery does not comply with the law, I wonder if you can trust the ethics and other issues? Are you sure you they are not hybrids kittens? Are they not the fruit of incest? Have they been properly cared for, fed? Are they healthy?
Sometimes breeders claim that the kittens are not vaccinated because they are too young. However, many clubs prohibit the sale of kittens under 12 weeks of age. One of the restriction reasons is that kittens need to collect the necessary vaccinations.
Vaccinations are not cheap, but honest and loving animal breeders will always take care of your kitten’s health and safety. Because profit is not its main purpose. And do not believe those who neglect kitten’s documents, vaccinations and sell them cheaper. They don’t do that, supposedly, because their kittens are bred not for the money. Far from the truth. Otherwise, they wouldn’t spare the tens of euros for vaccines and protect their kittens from deadly diseases and prevent the loss of their future owners.
That’s why our and other real, serious catteries will never sell unvaccinated kittens. So seriously consider whether or not to buy unvaccinated kittens from such unclear breeders. Perhaps then it is better to take a refugee in and not to support a profit seeking feline breeder. You can be safe with us, because we vaccinate our kurilian bobtail cats.

     Kodėl į naujus namus išleidžiame tik skiepytus kačiukus?
 
Deja, neretai tenka išgirsti, kad žmonės nusiperka „veislinį“ kačiuką „be dokumentų“ ir po poros dienų mažylis suserga ir nugaišta. Jau spėjusi prie kačiuko prisirišti šeima liūdi ir, be abejo, patiria nemažą materialinį nuostolį: praranda ne tik už kačiuką sumokėtus pinigus, bet dažnai ir beveik tiek pat išleidžia veterinarinėms paslaugoms. Kodėl nutinka tokia nelaimė? Dažniausiai todėl, kad kačiukas buvo neskiepytas.
Katės, kaip ir kiti gyvūnai, serga įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis. Kai kuriomis užsikrečiama tiesioginio kontakto metu, o kai kurių virusą gali parnešti šeimininkai iš lauko ant batų, drabužių, su įvairiais daiktais. Taigi neskiepyti katės todėl, kad ji neišeina į lauką, nėra išeitis.
Jei katė mama buvo skiepyta, keletą savaičių kačiukai turi iš jos „paveldėtą“ imunitetą. Jam pasibaigus ir kačiukui iškeliavus į naujus namus, kačiukas tampa lengvu taikiniu įvairioms ligoms. 
Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, visi šunys ir katės turi būti skiepijami nuo pasiutligės. Taip pat, pagal įvairius kačių klubų nuostatus, kačiukai privalomai skiepijami nuo kačių maro, virusinio rinotracheito ir kalicivirozės. Neskiepytus kačiukus parduoti tiesiog yra draudžiama.
Taigi, sužinojus, kad kačiukas nėra vakcinuotas, ypač nuo pasiutligės, reiktų sunerimti. Jei veislynas nesilaiko įstatymų, kažin, ar galima pasitikėti jo etika ir kitais klausimais? Ar tikrai tokie kačiukai nėra mišrūnai? Ar jie nėra kraujomaišos vaisius? Ar jie buvo tinkamai prižiūrimi, maitinami? Ar jie parduodami sveiki?
Kartais „veisėjai“ tvirtina, kad kačiukai yra neskiepyti todėl, kad yra per jauni. Tačiau daugelis klubų draudžia parduoti kačiukus iki 12 savaičių amžiaus. Viena iš tokio draudimo priežasčių, kad kačiukai „surinktų“ būtinus skiepus.
Skiepai nėra pigūs, bet sąžiningas ir gyvūnus mylintis veisėjas visada pasirūpins savo kačiukų sveikata ir saugumu. Nes ne pelnas yra jo pagrindinis tikslas. Ir netikėkite tais, kurie nepasirūpina kačiukų dokumentais, skiepais ir parduoda juos „pigiau“, kad neva jie to nedaro, nes kačiukus veisia ne dėl pinigų. Anaiptol. Kitaip jie tikrai nepagailėtų tų keliasdešimties eurų skiepams ir apsaugotų savo kačiukus nuo mirtinų ligų, o jų būsimus šeimininkus nuo netekties.
Štai kodėl mūsų ir kiti tikri, rimti veislynai Jums niekada neparduos neskiepyto kačiuko. Tad labai rimtai pagalvokite, ar verta pirkti neskiepytą kačiuką iš tokio „neaiškaus“ veisėjo. Gal tada geriau paimti iš prieglaudos ir neremti vien tik pelno siekiančių kačių daugintojų